illustratie  |  vormgeving  |  animatie  |  contact

Stichting Tesselschade |  Nieuw logo voor Vrouwenvereniging Tesselschade, na toekenning van de koninklijke status. Vormgeving van het jaarbericht. Illustratie en vormgeving uitnodiging lustrumviering.